Üretici Kart


Üretici Kart API metodları ile neler yapılabilir?

Üretici kart borç bilgilerini gösterir

Üretici kart geri ödeme bilgilerini gösterir

Üretici kart kredi bilgisini getirir

Üretici Kart List

API Type Dokümantasyon Action
DoProducerCardCashAdvance POST Görüntüle
DoProducerCardInstallmentCashAdvance POST Görüntüle
GetCashAdvanceInfo POST Görüntüle
GetProducerAgriculturalCardLimitIncreaseInfo POST Görüntüle
GetProducerAgriculturalCreditInfo POST Görüntüle
GetProducerAgriculturalPreApprovedLimitInfo POST Görüntüle
GetProducerAgriculturalReadyLimitInfo POST Görüntüle
GetProducerCardBalance POST Görüntüle
GetProducerCardCustomerPaymentInfo POST Görüntüle
GetProducerCardDetail POST Görüntüle
GetProducerCardPayback POST Görüntüle
GetProducerCardPeriodicTransactions POST Görüntüle
GetProducerCardRejectedTransactions POST Görüntüle
GetProducerCardStatementSummary POST Görüntüle
IncreaseProducerAgriculturalCardLimit POST Görüntüle
PaybackProducerCard POST Görüntüle
ProducerCardPaymentPlan POST Görüntüle
SubmitProducerAgriculturalSMSFlow POST Görüntüle