Fast


FAST API metodları ile neler yapılabilir?

Tanımlı kolay adresleme sistemi listesini gösterir

FAST transfer işlemi gerçekleştirmeyi sağlar

Fast List

API Type Dokümantasyon Action
AddEasyAddressDefinition POST Görüntüle
DeleteEasyAddressDefinition POST Görüntüle
GetAddressDefinitionByIdentityNo POST Görüntüle
GetAddressRecipientInformation POST Görüntüle
GetFastParticipantBanks POST Görüntüle
GetFastTransactionList POST Görüntüle
RefundFastOrderTransaction POST Görüntüle
RetrieveFastDemandTransaction POST Görüntüle
SendFastMoneyOrder POST Görüntüle
UpdateEasyAddressDefinition POST Görüntüle