Faktoring


Faktoring API metodları ile neler yapılabilir?

Faktoring başvurularını listeler

Çek bilgi girişi yapılmasını sağlar

Faktoring List

API Type Dokümantasyon Action
GetMobileFactoringHistory POST Görüntüle
InsertMobileFactoring POST Görüntüle